Detail veřejné zakázky

„Oprava komunikačních ploch v parku letního kina Háječek v Českých Budějovicích“

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace 05/2012-07/2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 20. duben 2012, 10:00

Bližší informace

Jedná se o opravu povrchů chodníků v parku za letním
kinem v Háječku, které jsou vyžilé, 
poškozené, prorostlé vegetací.  Na
cca 200 m2 bude chodník odstraněn a založen trávník.  970 m2 travnaté plochy bude doplněno ornicí a
oseto travním semenem. Poškozené zahradní obrubníky budou nahrazeny novými (770
bm).

U 260 m2 chodníků bude obnoveno podloží. Celá plocha
chodníků  ( cca 1.200 m2 ) bude pokryta
asfaltovou směsí  v tlouštce 5 + 2
cm.

4 ks betonových schodišť ( po 10 – 11 schodech )  bude nahrazeno nově vybetonovanými. 1 ks
schodiště bude renovován.  Zídky lemující
schody budou sanovány.

Bude odstraněno 11 ks laviček.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIwNTkmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.