Detail veřejné zakázky

Oprava komunikací - ul. Topolová - Jetelová

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace duben 2018
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 26. únor 2018, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je obnova dožilých povrchů komunikací, oprava povrchů chodníků, dále úprava nároží křižovatek a vjezdů na soukromé pozemky.
Jelikož se jedná o sdruženou investiční akci, účastník nejprve odstraní povrch komunikace v celém rozsahu stavby a následně bude postup svých prací koordinovat se zhotovitelem rekonstrukce inženýrských sítí popř. s vlastníky těchto inženýrských sítí (vodovod, kanalizace). Po dokončení prací na inženýrských sítích zajistí účastník opět kompletní obnovu všech dotčených povrchů.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00001004Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.