Detail veřejné zakázky

Oprava komunikace ul. Janáčkova

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace cca březen - květen 2018
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 1. březen 2018, 10:00

Bližší informace

Předmětem plnění je oprava ulice Janáčkova, která začíná na křižovatce s ulicí Lesní a končí a na křižovatce s ulicí Purkyňova. V celé délce 224,6 m dlouhého úseku jsou úpravy navrženy v podobě nových plných vrstev vozovky a chodníků. Součástí plnění je i provedení výměny stávajících osvětlovacích bodů a kabelových rozvodů. Nové osvětlovací body budou instalovány v prostoru chodníku na jeho vnější straně. Stávající svítidla budou instalována zpět na nové stožáry. Jelikož se jedná o sdruženou investiční akci, účastník nejprve vyfrézuje komunikaci v celé délce a následně bude postup svých prací koordinovat se zhotovitelem rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace). Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

NABÍDKY SE PODÁVAJÍ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1006.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.