Detail veřejné zakázky

OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI JANA KOLLÁRA - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací: září 2011, předpokládaný termín dokončení prací: listopad 2011
Uzávěrka přihlášek Středa, 7. září 2011, 09:00

Bližší informace

Oprava chodníků po obou stranách ulice Jana Kollára mezi ulicemi Lidická – Strádová bude provedena způsobem: odstranění starého povrchu chodníků, vyvrácení obrubníků směrem do chodníku – bez zásahu do vozovky, osazení nových silničních obrubníků (100 bm), zahradních obrubníků (17 bm), odstranění nevhodného podlaží, nahrazení novým materiálem, zádlažba plochy chodníku zámkovou dlažbou6 cm, v napojení do křižovatky s ul. Lidická a Strádova provést úpravy pro zdravotně postižené dle Vyhl. 398/2009 Sb. s použitím stávajících kamenných obrubníků, které budou znovu osazeny do betonu. Výška nad vozovkou12 cm, v místech přechodů u křižovatek –2 cm. Před zahájením prací provést odstranění převislých větví keřů a vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Geodetické a vytyčovací práce budou součástí nabídkové ceny. Stejně tak veškeré náklady vyplývající ze zadání a pro úplné provedení díla nutné (doprava, skládkování, recyklace, dopravně inženýrská opatření včetně projednání na odboru dopravy a silničního hospodářství apod.).


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwOTImZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.