Detail veřejné zakázky

OPRAVA CHODNÍKU V UL. FR. ONDŘÍČKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace červenec 2011 - srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Úterý, 19. červenec 2011, 09:00

Bližší informace

Oprava chodníku bude provedena v ulici Fr. Ondříčka na sídl. Vltava v Českých Budějovicích, na pozemku č. parc. 2137/101, k. ú. České Budějovice 2. Jedná se o zřízení nového asfaltového povrchu tl. 5cm s podkladní konstrukční vrstvou  ze štěrkopísku. Vše do nových záhonových obrubníků typu Parkan II. Před zahájením prací je nutné nechat vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Geodetické a vytyčovací práce budou součástí nabídkové ceny. Stejně tak veškeré náklady vyplývající ze zadání a pro úplné provedení díla nutné (doprava, skládkování, recyklace, dopravně inženýrská opatření včetně projednání na odboru dopravy a silničního hospodářství apod.).


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwNjQmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.