Detail veřejné zakázky

Oprava chodníku a 2 parkovišť v ul. J. Kolářové - České Budějovice

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace červenec 2011 - srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Úterý, 19. červenec 2011, 09:00

Bližší informace

Oprava parkoviště bude provedena v ulici Josefy Kolářové na sídl. Vltava v Českých Budějovicích, na pozemku č.parc.899/1, k.ú. České Budějovice 2, jedná se o dvě plochy stávajícího parkoviště u křížení ulic J. Kolářové a Hirzova. Oprava spočívá ve zřízení nového asfaltového povrchu tl.5cm s podkladní konstrukční vrstvou  ze štěrkodrti, možno využít nosnou vrstvu stávajícího parkoviště. Vše do nových silničních obrubníků včetně ležatých. Budou respektovány stávající vjezdy i stávající umístění vyhrazených ZTP parkovacích míst včetně dopr. značení. Parkoviště bude opatřeno novým vodorovným stříkaným značením.

 

Oprava chodníku bude provedena v ulici Josefy Kolářové na sídl. Vltava v Českých Budějovicích, na pozemku č.parc.899/1, k.ú. České Budějovice 2, chodník po pravé straně v úseku od ul. Dlouhá směrem k ul. Hirzova a pokračující část chodníku v délce cca51 m, přesný rozsah v přiložené mapce. Jedná se o zřízení nového asfaltového povrchu tl.5cm s podkladní konstrukční vrstvou  ze štěrkodrti. Vše do nových silničních obrubníků a z části záhonových obrubníků typu Parkan II. Budou respektovány stávající vjezdy na pozemky, ve vjezdech a místech pro přecházení bude položena reliéfní dlažba pro zrakově postižené dle platné vyhlášky.

 

Před zahájením prací je nutné nechat vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Geodetické a vytyčovací práce budou součástí nabídkové ceny. Stejně tak veškeré náklady vyplývající ze zadání a pro úplné provedení díla nutné (doprava, skládkování, recyklace, dopravně inženýrská opatření včetně projednání na odboru dopravy a silničního hospodářství apod.)


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwNjImZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.