Detail veřejné zakázky

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO TVORBU PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací:1. 10. 2011, předpokládaný termín dokončení prací 30. 9. 2012
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 3. říjen 2011, 09:00

Bližší informace

Na základě hloubkové analýzy zpracování písemné zprávy obsahující popis současného stavu korupčních rizik, kterým čelí město České Budějovice, a doporučení konkrétních opatření ke snížení zjištěných korupčních rizik (návrhy změn interních pravidel a směrnic, návrhy vzorových dokumentů a návrhy způsobu zveřejňování informací) v následujících tematických oblastech:

  •  zadávání veřejných zakázek
  • nakládání s movitým, nemovitým a finančním majetkem
  • rozhodování volených orgánů
  • grantová řízení
  • fungování příspěvkových organizací a obchodních společností ovládaných statutárním městem České Budějovice
  • etický kodex zaměstnanců magistrátu
  • mediální politika
  • interní kontrola
  • vyřizování stížností

Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMTMmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.