Detail veřejné zakázky

Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Pátek, 5. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem je odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) Liberec – „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“.

Předmětem rámcové smlouvy je komplexní zajištění zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů, ve znění platném v době vyhlášení jednotlivých zadávacích řízení (dále jen „zákon“), a to pro veřejné zakázky týkající se tzv. tvrdých (investičních) projektů, které se budou realizovat v období 2011-2015.

Zadavatel předpokládá realizaci cca 15 otevřených zadávacích řízení na stavební práce v následujících předpokládaných finančních objemech (bez DPH):

• 1 x nadlimitní v objemu cca 125 mil. Kč
• 2x podlimitní v objemu 80 - 110 mil. Kč
• 6x podlimitní v objemu 21 - 50 mil. Kč
• 6x podlimitní v objemu 6 - 20 mil. Kč

Zadavatel dále předpokládá realizaci 1 otevřeného zadávacího řízení na služby - zpracovatele projektové dokumentace.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000078Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.