Detail veřejné zakázky

Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace červenec, srpen 2018
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 19. duben 2018, 10:00

Bližší informace

Předmět plnění je výstavba jednopodlažního objektu zastřešeného plochou střechou o zastavěné ploše 239,50m2. Pro urychlení výstavby je zvolen stavební systém prostorové sestavy předem zhotovených typových objemových prvků (kontejnerů) osazených na staveništi a zakotvených do předem připravených základových konstrukcí. Kontejnery budou osazeny na připravený základový rošt.

Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí.

Počet nově vzniklých funkčních jednotek: 2 herny á 30 dětech, šatna, hygienické zázemí oddělené pro děti a pedagogický personál.

Objekt bude napojen na areálové přípojky vody, kanalizace, elektro a dálkový teplovod.

Součástí předmětu plnění jsou i terénní úpravy a napojení na stávající vnitřní obslužnou komunikaci včetně instalace schodišťové plošiny pro osoby se sníženou pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí. 


Další informace: https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=32282&lanG=cs&xuser=730444666421773484&slozka=35&detail_claim=13663&Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.