Detail veřejné zakázky

Novostavba mateřské školy Větrov

Zadavatel Jičín
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace září 2013 - 31. prosinec 2014
Uzávěrka přihlášek Středa, 29. květen 2013, 08:00

Bližší informace

 Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nové mateřské školy v lokalitě Větrov v Jičíně na parcelách č. 1032/9, 1032/13, 1032/18, 1032/23, 1032/24, 1032/25, 1033/1, 1033/7, 1036/22 v k.ú. Jičín. Vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v projektové dokumentaci „Novostavba mateřské školy Větrov“ ve stupni pro provedení stavby, zpracované Akad. Arch. Davidem Vávrou, Nad Lomem 147 00, Praha 4 - Bráník, IČ: 435 18 397. Rozhodující pro hodnocení VZ  je předložený výkaz výměr. Předmět veřejné zakázky je vázán podmínkami rozhodnutí č. 42/2013 – stavební povolení, č.j. Výst. 2012/28807/Su ze dne 18.2.2013.


Další informace: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.