Detail veřejné zakázky

„Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ II. etapa

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace duben - říjen 2012
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 2. duben 2012, 10:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je rekonstrukce prostoru – plochy stávajícího náměstí – vymezeného ulicemi Voroněžská, Na Kopečku, U Náspu, Řeznická, Kavčí a Herrmannova v Liberci. Vlastní plocha náměstí je řešena z větší části jako plocha pro pěší s obvodovými jednosměrnými komunikacemi podél delších stran náměstí a s komunikacemi obousměrnými podél kratších stran náměstí – komunikace s návazností na ulice Voroněžská, Na Kopečku, U Náspu, Hermannova, Řeznická a Kavčí. Parkovací kapacity v prostoru náměstí budou k dispozici v režimu placeného stání, příp. jako vyhrazené parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Vnitřní plocha náměstí bude využita jako odpočinkový prostor pro pěší se zelení a prvky drobné architektury. Geometrie řešení je vytvořena pomyslnou úhlopříčkou, která rozděluje prostor na dvě zóny sezení. Tato úhlopříčka směřuje z centra města směrem k Technické univerzitě.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000170Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.