Detail veřejné zakázky

Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Údržba zeleně a veřejných prostranství
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace říjen-listopad 2011
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 26. září 2011, 09:00

Bližší informace

Jedná se o nákup, výsadbu a následnou tříletou péči o dřeviny různých druhů a velikostí (dle seznamu – příloha č. 8 ZD).
Dřeviny s balem budou ukotveny třemi dřevěnými kůly tl. 8-10 cm a vyvázány třemi úvazky, kmen bude obalen jednovrstevně jutovým obalem a ke každé dřevině bude dodáno tabletové hnojivo v počtu čtyř tablet na strom, kořenová mísa bude mulčována borkou o mocnosti 10 cm a každá dřevina bude při výsadbě zalita min 0,5m3 vody.
Dřeviny budou vysázeny na pozemcích ve vlastnictví SML na území celého města Liberce, dle přílohy č. 7 ZD s přiloženými katastrálními mapami, kde jsou předmětné pozemky vyznačeny, včetně znázornění konkrétního místa výsadby jednotlivých druhů dřevin na daném pozemku.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000107Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.