Detail veřejné zakázky

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín - Rychnovská č.p. 216

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 07/2019 – 06/2020
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 21. březen 2019, 10:00

Bližší informace

Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba k objektu základní školy, která bude sloužit jako provozní a výukové zázemí školy. V objektu v 1.PP bude umístěn nový hlavní vstup pro žáky a nové šatny. V úrovni 1. NP bude situována výuková dílna, sklady, šatny s hygienickým zázemím pro dílny a ve stávající budově vznikne jazyková učebna.
Stavbě přístavby bude předcházet i demolice stávající objektu skladu. Přístavba bude propojena se stávající budovou školy.
Součástí jsou terénní úpravy zbývajícího areálu, výstavba oplocení, venkovního amfiteátru, přístupových ploch, sportoviště pro skok daleký a vrh koulí.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci včetně příloh.


Další informace: https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=32282&slozka=35&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&detail_claim=14440&Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.