Detail veřejné zakázky

„Mateřská škola Odolena Voda – Pod Tvrzí - TDI“

Zadavatel Odolena Voda
Kraj Středočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 1.6.2012 - 30.10.2012
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 10. květen 2012, 12:00

Bližší informace

Předmětem plnění je provádění služeb technického dozoru investora
(dále též jen jako „TDI“), pro objednatele při přípravě a realizaci investiční
akce Mateřská škola Odolena Voda – Pod Tvrzí, a to tak, aby byly dodrženy
všechny platné právní předpisy a předepsané procedury.

Proveďte ocenění činnosti technického dozoru investora pro investiční záměr "Výstavba
mateřské školky v lokalitě Pod Tvrzí ve městě Odolena Voda".

Jedná se o stavbu dvou
dvoupodlažních objektů, kontejnerového systému se zateplením.

Rozsah investičního záměru - cca 19,5 mil. Kč

Kapacita školky - 96 dětí

Délka realizace - cca 3 měsíce od zahájení stavby.

 


Další informace: http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska/detail/1718-verejna-zakazka-materska/Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.