Detail veřejné zakázky

Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 2012
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 26. březen 2012, 09:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce ulic Mozartova (v celé délce mezi ulicemi Vítězná a Lesní) a Javorová (I. etapa v rozsahu mezi ulicemi Horská a Purkyňova). Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení. Zadávací dokumentace spolu s přílohami a projektová dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_161.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.