Detail veřejné zakázky

Koordinátor BOZP při provádění stavby "Zateplení domova pro seniory Hvízdal České Budějovice

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací - 09/2011, předpokládaný termín dokončení prací - do 150 kalendářních dnů od protokolárního předání stavebniště
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 22. září 2011, 09:00

Bližší informace

Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci a dokončení stavby v rozsahu stanoveném smlouvou, dle zákona 309/2006 a souvisejících novel – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Vypracování plánu BOZP na základě uzavřené SOD s dodavatelem. Předání veškerých podkladů mandantovi a závěrečné vyhodnocení činnosti koordinátora BOZP. Pořízení průběžné fotodokumentace z realizace stavby zaměřené na dodržování BOZP.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMDImZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.