Detail veřejné zakázky

KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení plnění: 05/2013; předpokládaný termín ukončení plnění: max. do 30.04.2014
Uzávěrka přihlášek Úterý, 19. únor 2013, 13:00

Bližší informace

Předmětem zakázky statutárního města České Budějovice je vybudování objektu Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích dle dokumentace zpracované atelierem
SLA s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, SK. Stavba zahrnuje pět nadzemních
podlaží (NP). Je situována na části parcely č. 2061/485 (stavební objekty SO 01, 02, 04, 05, 11, 13) v katastrálním území České Budějovice 2 vymezené ulicemi Ant. Barcala z jižní strany, budoucím Tržním náměstím z východní strany, ulicí mezi předmětným objektem a objektem
pojišťovny na západní straně a budovou pošty na severní straně, dále na parcelách
č. 2061/780 (SO 16), č. 2061/781 (SO 14), č. 2061/782 (SO 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15), všechny ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice.

Objekt bude železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami, průvlaky a
sloupy obdélníkového tvaru s půdorysným rozměrem cca 23,0 x 29,6 m. Ocelovou konstrukcí
bude tvořeno 4. – 5. NP, 5. NP bude mít půdorysný rozměr 18,55 x 8,32 m. Konstrukční výška je 3,55 - 4,3 m. Založení objektu bude realizováno na pilotách.

Členění stavebních objektů: SO 01 Komunitní centrum, SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 Vodovodní přípojka, SO 04 Přípojka dešťové kanalizace, SO 05 Přípojka splaškové
kanalizace, SO 06 Přípojka tepla z horkovodního kanálu, SO 07 Přeložka kabelů
VN, SO 08 Přeložka kabelů NN, SO 09 Napojení na rozvod el. Energie, SO 10
Přeložka veřejného osvětlení, SO 11 Přeložka telekomunikačního vedení
(metalický kabel 1/200), SO 12 Objekt pro odpadové hospodářství, SO 13
Kolostav, SO 14 Kolmá parkovací stání, SO 15 Zpevněné plochy – chodník, SO 16
Kolmá parkovací stání.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIxNzgmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.