Detail veřejné zakázky

Kamerový systém sběrného dvora v Železném Brodě

Zadavatel Železný Brod
Kraj Liberecký kraj
Obor Výpočetní technika a informační systémy
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace říjen 2011
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 22. září 2011, 11:00

Bližší informace

Dodávka a montáž min. 3 ks kamer s nočním viděním, ochranou IP66, záznamové zařízení, zabezpečovací zařízení místnosti se záznamovým zařízením, připojení do internetu, informační tabulky na oplocení areálu.

 

Zájmová místa pro monitoring:

-          vstupní brána

-          centrální prostor sběrného dvora

-          prostor plechového přístřešku

 

Místo realizace:       sběrný dvůr Železný Brod

 

Kamery budou napojeny na záznamové zařízení s dobou záznamu min. 7 dnů se záznamem v režimu 24/7. Přístup ke kamerám na sloupu bude řešen tak, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu a zamezilo se hladkému přístupu neoprávněných osob ke kamerám.

Na kamery a do záznamů záznamového zařízení bude možné nahlížet z dispečinku Městské policie Železný Brod přes internet.

Místnost se záznamovým zařízením bude zajištěna bezpečnostním čidlem s upozorněním na dispečink městské policie.


Další informace: http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/vyzvy_verejnych_zakazek/zakazka_2011_22.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.