Detail veřejné zakázky

Judo aréna v Jablonci nad Nisou

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 4/2019 - 8/2020
Uzávěrka přihlášek Pátek, 1. březen 2019, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění je vybudování nástavby - 3. NP na stávající objekt zázemí lehkoatletické haly sloužící jako tréninková plocha pro klub juda a dále stavební úpravy 1. a 2. NP, které budou sloužit jako hygienické zázemí včetně šaten a kluboven pro judo i pro cvičební sály a posilovny v 1. NP.
Součástí akce je i vybudování bezbariérového přístupu do všech pater objektu, a to včetně bezbariérového přístupu přes hlavní vchod a recepci v sousedním objektu „A“.


Další informace: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-524197239-74627817/ZakVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.