Detail veřejné zakázky

Jiráskovo nábřeží, parkování – projektová příprava

Zadavatel Železný Brod
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 3. - 4. čtvrtletí 2011
Uzávěrka přihlášek Úterý, 20. září 2011, 11:00

Bližší informace

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrských činností na výše uvedenou akci. Cílem zamýšleného řešení v akce je vybudování nových parkovacích ploch na Jiráskově nábřeží. Umístění parkovacích ploch je dáno zpracovaným projektem Regenerace panelového sídliště, zpracované projektovou kanceláří URBAPLAN spol. s r. o., Komenského 266, Hradec Králové v únoru 2011.

Součástí ploch B4, B5 a B7 budou plochy pro kontejnery na komunální odpad.

Dokumentace bude obsahovat přesun zařízení na ing. sítích, vyvolané umístěním parkovacích stání (SčVAK, ČEZ).

Plochy A3 a A4 jsou komunikace, přičemž A3 slouží k obsluze objektů zadního traktu bloku budov v ulici Masarykova, A4 je zvykovou pěšinou, u které bude vyprojektováno napojení na stávající systém chodníků.


Další informace: http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/vyzvy_verejnych_zakazek/zakazka_2011_23.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.