Detail veřejné zakázky

Hradec Králové – Třebeš, Svodnice P2 – etapa 2

Zadavatel Hradec Králové
Kraj Královéhradecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace 31.05.2012
Uzávěrka přihlášek Středa, 2. listopad 2011, 10:00

Bližší informace

 

Navrhovaná stavba řeší zkapacitnění propustků mostků a zatrubnění svodnice, která je v současné době využívána jako vodoteč křížená komunikacemi a výstavbou.


Další informace: https://www.softender.cz/em4?service=orgProfile/SMHKVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.