Detail veřejné zakázky

Greenway Jizera - posouzení vlivu na životní prostředí

Zadavatel Semily
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace čtvrté čtvrtletí 2018
Uzávěrka přihlášek Pátek, 22. prosinec 2017, 10:00

Bližší informace

Předmětem zakázky je zpracování posudků vlivu záměru stavby cyklostezky na evropsky významnou lokalitu „Údolí Jizery a Kamenice“ a vlivu záměru stavby na životní prostředí a na územní systém ekologické stability pro projektovou dokumentaci pro územní řízení „Cyklotrasa Jizera – příprava a propagace Euroregionální cyklotrasy“ v úseku Podspálov – Semily – Háje nad Jizerou včetně zpracování příslušných dokumentací a včetně projednání s dotčenými orgány státní správy.


Další informace: http://www.semily.cz/vismo/verejne-zakazky.asp?stav=-1&tema=1006Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.