Detail veřejné zakázky

Frézování vozovky-Havlíčkovaulice, Duchcov

Zadavatel Duchcov
Kraj Ústecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace květen 2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 4. květen 2012, 12:00

Bližší informace

 Odfrézování dožilého krytu vozovky- vrstvy AB o tl. 5-6 cm na místní komunikaci ul.
Havlíčkova v Duchcově. Celková plocha k frézování je  990 m2. Na komunikaci jsou
kanalizační vpusti a uzávěry šoupat vodovodních přípojek.  Po odfrézování požadujeme jejich zvýraznění barevným sprejem. Odfrézovaný obrus bude dodavatelem odvezen a uložen
v areálu Technických služeb, ul. Bezručova v Duchcově.  Uchazeč v rámci zakázky si zajistí
případná povolení a dopravní značení k omezení provozu na komunikaci po dobu plnění zakázky.


Další informace: http://www.duchcov.cz/9-2012-vr-frezovani-vozovky-havlickova-ulice-duchcov/ds-1197Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.