Detail veřejné zakázky

Dům zahradníka - Změna využití pro restauraci - 2. etapa

Zadavatel Galerie hlavního města Prahy
Kraj hlavní město Praha
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace 5 měsíců od data zahájení
Uzávěrka přihlášek Pátek, 9. březen 2018, 12:00

Bližší informace

Výzva k podání cenové nabídky v rozsahu zadávací dokumentace ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Dům zahradníka, změna využití pro restauraci – 2. etapa“ spočívá ve stavebních úpravách objektu a změně využití, v úpravě provozu a změně technologického vybavení objektu.


Další informace: http://ghmp.cz/Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.