Detail veřejné zakázky

„Dodávka zařízení a služeb pro experiment ve výuce na základních školách města Liberce“ CZ.1.07/1.1.22/01.0026

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Výpočetní technika a informační systémy
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace 09/2012 - 06/2013
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 9. červenec 2012, 09:00

Bližší informace

Předmět zadávacího řízení je rozdělen na 2 etapy:

I. ETAPA:
Předmětem plnění I. etapy zakázky je:
a) Dodávka sad senzorů do škol pro předměty Fyzika, Chemie, Zeměpis a Biologie.
b) Dodávka výukového softwaru k těmto sadám pro sběr dat, tvorbu grafů, vyhodnocování a sběrnice dat.
c) Rozvoz zařízení a instalace SW do partnerských škol.

II. ETAPA:
Předmětem plnění II. etapy je zajištění vzdělávacích kurzů pedagogů ze základních škol Statutárního města Liberce. Jedná se o školení pedagogů za účelem zavádění experimentu do výuky přírodovědných předmětů na základních školách, které zvýší kvalitu výuky v duchu rozvoje klíčových kompetencí učitelů a žáků pro celoživotní vzdělávání.

Předmět zakázky je financován z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem projektu: ,,Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“, s registračním číslem: CZ.1.07/1.1.22/01.0026. Registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.22. Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000213



Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.