Detail veřejné zakázky

,,CYKLOSTEZKA NEMANICE – BOREK“

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace 11/2011 - 06/2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 7. říjen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětem stavby je provedení cyklostezky pro pěší a cyklisty, v souběhu s hlavní silnicí I/3 Pražská a to od točny trolejbusů v Nemanicích ( od ulice U Tří Dubů) až k okružní křižovatce u Makra (ke komunikaci směr Úsilné). Konstrukce cyklostezky a přístupové komunikace je řešena jako netuhá třívrstvá konstrukce založená na sanovaném podloží. Před zahájením prací je nutné provedení inženýrsko-geologický průzkum pro těleso komunikace a založení mostků a jeho výsledky musí být konfrontovány s předpoklady projektu.


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMDkmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.