Detail veřejné zakázky

Chodníky v Železném Brodě – projektová příprava

Zadavatel Železný Brod
Kraj Liberecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace viz výzva
Uzávěrka přihlášek Pátek, 26. srpen 2011, 11:00

Bližší informace

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrských činností na výše uvedenou akci. Cílem zamýšleného řešení v rámci jednotlivých akcí je :

- Akce I. - vybudování nového bezpečného příchodu pro pěší k areálu polikliniky v Železném Brodě, Jarní ulice 53,

-  Akce II. – stavební úpravy stávajícího chodníku a doplnění nového chodníku podél Štefánkovy ulice,

-  Akce III. - bezpečnostní úpravy stávajících chodníků na nábřeží Obránců míru včetně úpravy na křižovatce s ulicí Masarykovou u mostu přes Jizeru,

-  Akce IV. -  a v Masarykově ulici dle přílohy. Stávající přístup je nevyhovující, jelikož je řešen po silnici III/28736 bez samostatných chodníků po celé délce přístupové trasy.


Další informace: http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/vyzvy_verejnych_zakazek/zakazka_2011_18.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.