Detail veřejné zakázky

BOURACÍ PRÁCE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN ČTYŘI DVORY

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 10 000 001 Kč -
Termín realizace Předpokládaný termín zahájení prací: listopad 2011; předpokládaný termín dokončení prací: do 5. 12. 2011, do 20. 1. 2012
Uzávěrka přihlášek Pátek, 30. září 2011, 09:00

Bližší informace

Jedná se o demolici 11 objektů, zpevněných ploch a oplocení včetně obvodové zdi v plánovaném rozsahu 53 tis. m3. Odstraněn bude objekt bývalého kina, tělocvičny, výměníková stanice, dílny, garáže, ošetřovna, sklady, akumulátorovna a podzemní sklady PHM.

 

Dle závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví:

V rámci demolic objektů budou odpojeny veškeré sítě v areálu v rozsahu vodovodu, kanalizace, telefonních rozvodů (převážně vzdušných vedení) a rozvody silnoproudu (vzdušná i podzemní vedení).

Bourací práce budou postupovat po jednotlivých objektech v uzavřeném areálu, plotové zdi budou zbourány jako poslední

Bourací práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 18.00 hodin. Hlučné práce realizované např. bouracími kladivy budou prováděny pouze v pracovních dnech.

 

Projekt demolice i žádost o dotaci předpokládá, že vybouraná stavební suť bude ponechána v areálu bývalých kasáren (vodorovné přemístění na skládku do1 km).


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTExMDcmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.