Detail veřejné zakázky

Botanická zahrada Liberec – měření a regulace

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 500 001 Kč - 1 500 000 Kč
Termín realizace třetí čtvrtletí 2014
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 25. září 2014, 08:30

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení, včetně provedení všech dalších činností k zajištění měření a regulace teploty a vlhkosti, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu (příloha č. 7 ZD).

Jedná se zejména o tyto činnosti:
• Instalace měření a regulace teploty a vlhkosti vzduchu strojovny skleníku
• Instalace měření a regulace teploty a vlhkosti vzduchu pro větrání expozičních skleníků B,C a F
• Instalace měření a regulace teploty a vlhkosti vzduchu pro větrání expozičního skleníku D a doplnění převodníků
• Vybudování optické vnitřní sítě
• Napojení hardwarového a softwarového řešení na stávající systém řízení měření a regulace teploty a vlhkosti vzduchu


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_547.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.