Detail veřejné zakázky

BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Strojírenství
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace listopad 2016
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 24. říjen 2016, 10:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace výtahů v bytovém domě Nad Sokolovnou č. p. 616 v Liberci a v bytovém domě Česká č. p. 617 v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Jedná o výměnu celkem čtyř výtahů za výtahy evakuační s 45 minutovou dobou, po kterou musí fungovat bez dodávky elektrického proudu. V každém bytovém domě jsou dva výtahy, kde jeden výtah v každém objektu je osazen záložním zdrojem (bateriovým) a nové výtahy se musí na tyto zdroje napojit.

V rámci veřejné zakázky je požadováno:
• zaměření stávající výtahové šachty,
• zaměření stávající strojovny výtahu,
• demontáž, odvoz a ekologická likvidace starých částí výtahu včetně stávajícího výtahového rozvaděče, hlavního vypínače a dalšího příslušenství výtahu (např. demontáž betonových špalků v prohlubni, demontáž výtahového stroje a jeho částí, demontáž stávajících šachetních dveří, demontáž stávající kabiny výtahu a protiváhy, demontáž stávajících vodítek výtahu, elektroinstalace apod.),
• dodání nového výtahu a jeho částí, doprava a montáž v místě plnění,
• úprava dveřních otvorů pro osazení nových šachetních dveří, po osazení novými šachetními dveřmi začištění,
• oprava zdiva, omítek a podlahy v nástupištích kolem šachetních dveří,
• úprava podlahy v šachtě výtahu, protiprašný nátěr,
• úprava podlahy ve strojovně výtahu, protiprašný nátěr, výmalba strojovny
• výmalba výtahové šachty
• nové osvětlení ve výtahové šachtě
• průběžný úklid po stavebních pracích,
• začištění a oprava všech stavebními úpravami dotčených částí a uvedení pracoviště do původního stavu,
• dodání knihy odborných prohlídek, knihy provozních prohlídek, návodu k používání výtahu,
• provedení zkoušek notifikovanou osobou a vystavení certifikátu CE a vydání prohlášení o shodě od výrobce výtahu dle platného Nařízení vlády


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000713Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.