Detail veřejné zakázky

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – projektová příprava

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace březen - květen 2017
Uzávěrka přihlášek Středa, 8. únor 2017, 09:00

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy na azylový dům v rámci akce „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – projektová příprava“, která bude vytvořena v návaznosti na požadavky zadavatele (objednatele). Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) financovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_814.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.