Detail veřejné zakázky

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU

Zadavatel Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 3 000 001 Kč - 10 000 000 Kč
Termín realizace 2018
Uzávěrka přihlášek Pátek, 8. prosinec 2017, 15:00

Bližší informace

Soutěžním zadáním je vypracování návrhu multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy, který musí splňovat požadavky vyplývající z řešení jednotlivých problematik – členěných na následující čtyři spolu úzce související celky, za dodržení podmínek vyplývajících z platného Územního plánu. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování DÚR, DSP a DPS k Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou Dokumentace bude členěna na: a. Podzemní parkovací dům b. Terminál veřejné osobní dopravy c. Bezbariérové pěší propojení s železniční zastávkou.


Další informace: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=32282&slozka=35&detail_claim=13219&Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.