Detail veřejné zakázky

Aktualizace územně analitických podkladů - jev č. 117 a 118

Zadavatel České Budějovice
Kraj Jihočeský kraj
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Předpokládaná hodnota zakázky 0 Kč - 200 000 Kč
Termín realizace 09/2011 - 11/2011
Uzávěrka přihlášek Čtvrtek, 8. září 2011, 09:00

Bližší informace

Aktualizace, případné doplnění či zpřesnění
sledovaných jevů územně analytických podkladů č. 117 – zastavitelná plocha a č.
118 jiné záměry stanovených v příloze č. 1 části A Vyhlášky č. 500/2006
Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění


Další informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEwOTcmZ29yZGlvbkJ1ZGVqb3ZpY2U=Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.