Detail veřejné zakázky

Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 001 Kč - 3 000 000 Kč
Termín realizace srpen 2011
Uzávěrka přihlášek Pátek, 5. srpen 2011, 09:00

Bližší informace

Předmětěm VZ je:
1)zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II SV na projekt „Administrativní zajištění tematického IPRM“ včetně veškerých požadovaných příloh (povinné přílohy definované poskytovatelem dotace), dále pak tvorba žádostí o platbu dle finančního plánu, monitorovacích zpráv a realizace veškerých změn v dokumentaci projektu.

2)komplexní zajištění administrace a koordinace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), jehož realizace musí probíhat v souladu s podmínkami Řídícího orgánu, smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími relevantními dokumenty.


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/vz00000080Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.