Detail veřejné zakázky

4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava

Zadavatel Liberec
Kraj Liberecký kraj
Obor Marketing, grafické a projekční služby
Předpokládaná hodnota zakázky 200 001 Kč - 500 000 Kč
Termín realizace • DSP do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, • DPS do 4 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
Uzávěrka přihlášek Pondělí, 19. září 2016, 09:30

Bližší informace

Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování projektové dokumentace na realizaci přestavby hasičské zbrojnice v Krásné Studánce v rámci akce „4 města zachraňují přes hranice – projektová příprava“. Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie – Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících činností v rozsahu:
• dokumentace pro stavební povolení (DSP);
• dokumentace pro provádění stavby (DPS);
• autorský dozor v průběhu stavby (AD) a
• inženýrská činnost (IČ).


Další informace: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_759.htmlVeřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.