Proč se připojit

Veřejný portál znamená přínos obcím, podnikatelům ale v konečném důsledku především občanům.

 

Jsem starostou (zastupitelem, členem rady) obce. Proč bych měl hlasovat pro připojení k tomuto projektu?

 

 • Je to výhodné. Okruh dodavatelů, ke kterým proniknou informace o zakázce vypsané vaší obcí, se výrazně rozšíří. V konečném důsledku dojde díky očekávané vyšší konkurenci ke snížení ceny veřejné zakázky. Za stejné množství peněz tak obec pořídí více – ke spokojenosti svých občanů.

 • Je to zdarma. Obec zdarma rozšíří informace o vypsané veřejné zakázce. Připojení nezvyšuje administrativní náklady. Obec získá svůj účet, do kterého může volně vstupovat a volně s ním nakládat.

 • Je to snadné. Pro zadání zakázky pouze vyplní základní údaje o veřejné zakázce:

   • název zakázky

   • kraj, ve kterém obec leží

   • obor, kterého se zakázka týká

   • odhadovaná cena

   • termín realizace zakázky

   • termín, do kdy mají být zaslány nabídky

   • internetový odkaz, kde zájemci naleznou podrobnější informace o zakázce

Požadovaných údajů není mnoho a vyplnění je jednoduché – vložení jedné zakázky netrvá déle než 2 minuty.

 • Je to přístupné. Podmínkou pro zapojení obce je pouze zveřejňování zadávacích řízení na internetu a to včetně výsledku zadávacího řízení a uzavřené smlouvy.

 

Jsem podnikatel. Proč by mě měl Veřejný portál zajímat?

 

 • Zdarma získám přístup k informacím o veřejných zakázkách, které zadávají obce po celé České republice.

 • Pro automatické zasílání informací se stačí zaregistrovat a vybrat obor a hodnotové rozpětí zakázek, které mě zajímají. Výběr je pouze na mně. Nebudu pak obtěžován irelevantními nabídkami. Účet lze samozřejmě později editovat či smazat.

 • Následně stačí počkat, až mě na zvolený mail přijde upozornění o zadání zakázky. Nemusím proto neustále kontrolovat internetové stránky projektu, ani zúčastněných obcí. Díky automatickému systému mi nevzrostou administrativní ani finanční nároky pro získání přehledu o zadaných zakázkách.

 

Jsem občan obce. Jaké informace získám díky projektu, pokud se k němu má obec připojí?

 

 • Na jednom místě získám přehled o veřejných zakázkách, které moje obec zadala.

 • O každé z těchto zakázek se dozvím základní údaje – název zakázky, obor, kterého se zakázka týká, odhadovaná cena, termín realizace zakázky a termín, do kdy mají být zaslány nabídky.

 • Díky odkazu na detail zadané zakázky budu moci sledovat osud veřejné zakázky od A do Z, včetně výsledků výběrového řízení.

 • Budu moci snadno sledovat veřejné nakupování v jiných obcích. Díky tomu mohu lehce porovnat hospodárnost jednotlivých nákupů.
Veřejný portál není certifikovaným profilem zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.